Katowice Zbyszka Cybulskiego”, 2003

Po tragicznej śmierci aktora władze za wszelką cenę nie chciały dopuścić do pogrzebu katolickiego.  Ceremonia pogrzebowa miała mieć charakter świecki, na co nie zgadzała się rodzina aktora.   Opowiada o tym w filmie Wojciecha Sarnowicza „Katowice Zbyszka Cybulskiego” mecenas Antoni Cybulski, brat Zbyszka, któremu grożono wręcz usunięciem z adwokatury, jeżeli nie zgodzi się na pogrzeb świecki. Ostatecznie dzięki mediacji biskupa katowickiego Herberta Bednorza doszło do kompromisu i właściwie odbyły się dwa pogrzeby, świecki i katolicki. Media oczywiście nie zająknęły się, że Cybulski miał katolicki pogrzeb.  Poinformował o tym jedynie „Gość Niedzielny” w numerze z 29 stycznia 1967 roku, zwracając się zarazem do Czytelników z prośbą „by zechcieli jako chrześcijanie pamiętać o duszy naszego brata w Chrystusie – Zbigniewa Cybulskiego”.

Ówczesne telewizyjne przekazy z pogrzebu można nazwać przykładem manipulacji doskonałej. Na szczęście w archiwach zachowały się pominięte przez telewizję niesłychanie ciekawe materiały filmowe wykorzystane m.in. w filmie Sarnowicza. I tu nasuwa się refleksja. Rzadko zdarza się, by autorzy biografii polskich aktorów, a szerzej twórców z różnych dziedzin sztuki zajmowali się życiem religijnym swoich bohaterów, mimo, że dostępne są materiały na ten temat. Nie dziwi to w przypadku popularnych nastawionych na sensację opracowań, ale zaskakuje, w przypadku poważnych opracowań.” Edwadrd Kabiesz – Gość Niedzielny